Dividendbeleid

Het uitkeringsbeleid wordt door de raad van toezicht van Intervest bepaald en na het einde van elk boekjaar ter goedkeuring voorgesteld aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

Intervest is een gereglementeerde vastgoedvennootschap met een wettelijke uitkeringsverplichting van minimaal 80% van het EPRA resultaat, aangepast voor niet-kasstroomelementen. Het brutodividend zal steeds minimum 80% van dit bedrag bedragen zodat de GVV steeds voldoet aan haar wettelijke verplichtingen.

 

 

Dividendgegevens

Divided data2022 2021202020192018
Number of shares entitled to dividend29.235.067 26.300.90825.500.67224.657.00324.288.997
Gross dividend (€)1,53 1,531,531,531,40
Net dividend (€)1,0710 1,07101,07101,07100,9800

De financiële dienst van Intervest wordt verleend door ING Belgium.
Contactinformatie: ING Belgium Sint Michielswarande 60, 1040 Brussel