Ter ondersteuning van haar sterk engagement voor ESG heeft Intervest het "Green Finance Framework" uitgewerkt. Het is een natuurlijke en logische uitbreiding van alle duurzaamheids- en milieuacties die de vennootschap onderneemt. 

Het Green Finance Framework is een referentiekader dat gericht is op het aantrekken van groene financieringen voor groene vastgoedbeleggingen en projectontwikkelingen, en zo bijdraagt aan de strategie van Intervest voor duurzame waardecreatie. Op deze manier verankert Intervest duurzaamheid in haar financieringsactiviteiten.