Aandeelhoudersinformatie

Dialoog met de aandeelhouders

Met het oog op een snelle en open communicatie en een gelijke behandeling van aandeelhouders, maakt Intervest alle informatie die van belang kan zijn voor de aandeelhouders openbaar via persberichten en/of op de website.

Hierbij horen onder andere de informatie omtrent het dividend, de oproepingen en bijhorende documenten voor algemene vergaderingen van aandeelhouders, de aandeelhoudersstructuur en ontvangen transparantiekennisgevingen, alsook historische gegevens over de prestatie van het Intervest-aandeel.

De algemene vergadering van aandeelhouders wordt ieder jaar bijeengeroepen op de laatste woensdag van de maand april om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, Uitbreidingstraat 66, 2600 Berchem of op gelijk welke andere plaats aangeduid in het bericht van oproeping.