In 2023 werd het ESG-charter met specifieke doelstellingen zoals de vermindering van de CO2 uitstoot opgesteld. Het heeft tot doel duurzaamheid te integreren in alle bedrijfsactiviteiten en te zorgen voor een continue optimalisatie van duurzaam ondernemen binnen Intervest en ten aanzien van externe stakeholders.

 

 

ESG Roadmap

Het doel op lange termijn is om de portefeuille te laten presteren in lijn met de belangrijkste globale duurzaamheidsdoelstellingen.

De ESG roadmap  (zie afbeelding) wil daarom de focus houden op de drie speerpunten die voortkomen uit de dialoog met de stakeholders en de materialiteitsindex.

E: Toekomstbestendige gebouwen / Energie-efficiëntie

 • Verminderen van ingebedde en operationele koolstof (CO2-uitstoot)
 • Meer groene gebouwen
 • Uitbreiding van gebouwbeheersystemen
 • Monitoring Life Cycle Carbon Emission (LCE) voor relevante projecten
 • Uitbreiding installatie van oplaadpunten voor elektrische voertuigen
 • Uitbreiding groene financiering

S: Gezondheid & welzijn werknemers / klanten

 • Investeren in opleiding en beroepskwalificaties
 • Zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving

G: Bedrijfsintegriteit en naleving / ethiek

 • Blijvende focus op corporate governance
 • Voortgezette implementatie van gedragscode
 • Klokkenluidersregeling
 • Laadpalen
 • Zonnepanelen