Als toonaangevend vastgoedspeler heeft Intervest Offices & Warehouses (hierna Intervest) de strategische keuze
gemaakt om te focussen op het logistieke vastgoedsegment, gedreven door veranderende behoeften van consumenten
en bedrijven.

De belangrijkste drijvende factoren voor deze strategische keuze zijn:

Veranderende macro-economische omgeving

De macro-economische omgeving speelt een cruciale rol bij het vormgeven van investeringsstrategieën. Factoren zoals veranderingen in economische indicatoren, rentetarieven, financiering, inflatie en marktsentiment beïnvloeden de prestaties van vastgoedbeleggingen. Deze gewijzigde omgeving voor vastgoedinvesteringen leidt tot een versnelde herwaardering van bepaalde activa, met name kantoren, die geen kernactiva zijn voor Intervest.

Acceleratie van trends

 • De vraag naar traditionele kantoorruimtes is verschoven door veranderende leef- en werkpatronen. De hotelificatie van de kantoren vereist dat investeerders hun aanbod opnieuw bekijken. Gebruikers van kantoren wensen immers meer services en willen binnen 15 minuten kunnen werken en wonen. Flexibiliteit is de sleutel voor gebruikers, terwijl het voor een GVV moeilijk is om deze flexibiliteit te bieden gezien de langetermijnvisie.
 • De duurzaamheid van de industrie & logistieke sector wordt ondersteund door meerdere factoren die de vraag stimuleren en dankzij verhoogde barrières voor nieuw aanbod. De drijvende krachten achter de vraag zijn divers en omvatten nearshoring, e-commerce en onderbevoorrade markten. Verhoogde barrières zijn onder andere de toegenomen schaarste aan land en een strenger regelgevend klimaat.


Professionalisering van activaklassen

De verschillende types van vastgoed zijn verder geëvolueerd, door trends zoals klimaat impact, ESG compliance, schaarse ruimte, beschikbare arbeidskrachten en digitalisering. Hierdoor is de vereiste expertise steeds unieker geworden om het rendement effectief te kunnen maximaliseren.

 

Focusgebieden 2023 - 2025

1. Versnelde verkoop kantoren 

 • Target verkoop kantoren tegen Q2 2025: 90% van verhuurbare oppervlakte (exclusief kantoren met potentiële herontwikkeling tot logistieke site of gelegen op een logistieke site).
 • Deconnecteren Greenhouse-activiteiten (co-working en serviced offices) van Intervest-activiteiten.

2. Versterken balanspositie

 • Verminderen schuldgraad, door aflossen van bestaande kredietlijnen na verkopen kantoren
 • Aanpassing en evolutie in dividendbeleid van historisch hoog dividendniveau, in functie van versnelde verkoop kantoren tegen Q2 2025, rekening houdend met minimale verplichte dividenduitkering volgens GVV-regime1: minstens 80% van gecorrigeerd resultaat en nettomeerwaarden bij realisatie van vastgoed niet vrijgesteld van verplichte uitkering, verminderd met schuldvermindering tijdens boekjaar.

3. Organische groei dankzij sterke pipeline

 • 279.000 m² aan potentiële projecten, in het logistiek segment, met toekomstige verwachte potentiële waardestijging van € 230 miljoen, waarvoor nog te spenderen capex van circa € 195 miljoen op 30 juni 2023.
 • Verwerving van bijkomend ontwikkelingspotentieel van circa 70.000 m² in Luik via gedeeltelijke inbreng begin augustus 2023 met neutrale impact op de schuldgraad en beperkte impact op de EPRA EPS.

4. Optimaal platform voor pure logistieke vastgoedspeler

 • Focus op operationele marge (target: 85%) met een effectief en efficiënt team voor een pure logistieke vastgoedinvesteerder. Verdere professionalisering door middel van doorgedreven digitalisering en innovatie.

.
5. Verhoogd ESG & innovatie commitment

 • Updaten ESG strategie tegen begin 2024 met als doel de duurzame impact voor onze logistieke klanten, in-house team, aandeelhouders en omgeving te verhogen.
 • Via innovatie zal de rendabiliteit van onze duurzame acties verhoogd worden.

Targets 2023 - 2025

 • Desinvestering kantoren: 90%2 (tegen eind Q2 2025)
 • Operationele marge: 85%
 • Schuldgraad tussen: 45% - 47%
 • Bezettingsgraad Logistiek: > 98%
 • Net debt / EBITDA: < 10
 • Indekkingsratio: > 90%
 • Yield on cost: 6,5%

1 Het bedrag dat vatbaar is voor uitkering is bepaald conform artikel 13 §1 van het GVV-KB en Hoofdstuk III van bijlage C van het GVV-KB: minstens 80% van de som van het gecorrigeerde resultaat en de nettomeerwaarden op de verkoop van onroerende goederen die niet vrijgesteld zijn van de verplichte uitkering, moet worden uitgekeerd; de vermindering van de schuld tijdens het boekjaar mag echter worden afgetrokken van het uit te keren bedrag.

2 Berekening op basis van verhuurbare oppervlakte en exclusief de kantoren met een potentiële herontwikkeling tot een logistieke site of gelegen op een logistieke site.