Het strategisch plan 2022-2025

Als team duurzaam waarde creëren voor de klanten.

De vier pijlers van het groeiplan blijven onveranderd:

 • waardecreatie,
 • duurzaamheid,
 • klantgerichtheid en,
 • #TeamIntervest.

Met het strategisch plan 2022-2025 bouwt Intervest verder op de reeds eerder uitgezette lijnen voor de komende jaren: het realiseren van een weldoordachte duurzame en innovatieve groei van de reële waarde van de vastgoedportefeuille tegen eind 2025, verbeteren van de kwaliteit van de vastgoedportefeuille door assetrotatie, de volledige waardeketen van (terrein)aankoop tot oplevering van het pand realiseren met een inhouse toegewijd en gemotiveerd team en dit met oog voor duurzaamheid zowel aan investerings- als aan financieringszijde.

Onze doelstellingen

 

Waardecreatie

Waardecreatie

Intervest engageert zich om waarde te creëren voor haar stakeholders door het genereren van solide en terugkerende kasstromen op een goed gediversifieerde vastgoedportefeuille en dit met respect voor duurzaamheid, sociale aspecten en goed bestuur. Daarbij wil de vennootschap wendbaar voordeel halen uit de respectievelijke investeringscycli en onderliggende huurmarkt in logistiek in België en Nederland en in kantoren in België, de segmenten van de vastgoedportefeuille.

Concreet:
 • Reële waarde van de vastgoedportefeuille > € 1,8 miljard
 • EPRA resultaat per aandeel > € 1,85
 • Gemiddelde huurperiode > 6 jaar
 • Looptijd schulden verlengen
 • Actieve assetrotatie > € 150 miljoen
 • Schuldgraad < 48%
 • Net debt / ebitda < 10
 • Innovatie als een profit center 

 

Duurzaamheid

ESG en Innovatie

Intervest hanteert een zeer brede kijk op duurzaamheid en houdt vast aan het uitbouwen van een langetermijnrelatie met al haar
stakeholders. Intervest wil zowel aan investerings- als aan financieringszijde de hoogste normen qua duurzaamheid nastreven wat zich reflecteert in de speerpunten van de ESG-strategie en het ESG-charter:

 • Toekomstbestendige gebouwen en energie-efficiëntie
 • Gezondheid en welzijn van werknemers en klanten
 • Bedrijfsintegriteit en compliance

Concreet

 • 100% van de vastgoedportefeuille uitgerust met smart building systems
 • 50% 'green buildings', waar technisch mogelijk (cfr Green Finance Framework)
 • 50% groene financiering
 • 4,7% CO₂ uitstoot reductie gemiddeld per jaar in lijn met SBTi (basisjaar 2021)

 

Klantgerichtheid

Een partner 'beyond real estate'

Klantgerichtheid is cruciaal, extern en intern. Intervest wil een vastgoedpartner zijn die verder gaat dan het louter verhuren van vierkante meters logistieke ruimte of kantoorruimte, ‘beyond real estate’. Met andere woorden, luisteren naar de noden van de klanten,
meedenken en vooruitdenken om zo de klanten te “ontzorgen” en meerwaarde te bieden. Dat vertaalt zich in uitgebreide dienstverlening, flexibele en innovatieve oplossingen en vraagt de toewijding van een sterk en gemotiveerd team waarin medewerkers ook voor en met mekaar klantgericht werken. Het partner zijn voor de klanten weerspiegelt zich verder in de volledige organisatie. Alle cruciale functies nodig voor het beheer van vastgoedklanten en vastgoed zijn inhouse voorzien.

Concreet:
 • Het verbeteren van klantentrouw door het verhogen van het totaal aantal jaren als huurder
 • Het monitoren van klantentevredenheid via periodieke bevraging

 

Team Intervest

#TeamIntervest

Als werkgever wil Intervest actief een positieve en productieve werkplek creëren en medewerkers de middelen bieden om een gezonde mentale, fysieke en emotionele levensstijl te bevorderen. De bedrijfscultuur en manier van omgaan met elkaar kent een stevig fundament gebaseerd op het ABCDE van motivatie: Autonomie, Betrokkenheid, Competentie, Doelstellingen en Evenwicht. Het vormt de basis om het klantgerichte denken te integreren in de dagdagelijkse werking en waarde te creëren voor klanten en andere stakeholders. Intervest heeft een transparante structuur en communiceert open met haar medewerkers. Inspraak in de organisatie van het werk, innoverende projecten, secundaire arbeidsvoorwaarden, uitgebreide opleidingsmogelijkheden en een gedetailleerd welzijnsbeleid zijn dan ook essentieel.

Concreet:
 • Het streven naar duurzame motivatie bij de medewerkers (verloop < 10%)
 • Succesvolle organische transitie in lijn met geactualiseerd strategisch groeiplan

 

De bouwstenen

Gebaseerd op de succesvolle implementering van het groeiplan in de voorbije jaren, blijft de focus op de bouwstenen die de basis vormen van dit succes:

 • Focus op eigen (her)ontwikkelingen, met als beoogd resultaat hogere return en een verbetering van het risicoprofiel
 • Focus op het creëren van clusters gericht op strategische (maritieme) assen, wat schaalvoordelen oplevert en flexibiliteit biedt aan de klant
 • Focus op weloverwogen assetrotatie, eveneens bijdragend tot verbetering van het risicoprofiel en uitzicht verschaffend op toekomstige cash-flows ter ondersteuning van de groei in het logistieke segment
 • Focus op ESG en innovatie ten dienste van alle stakeholders