Financiële resultaten

Kerncijfers

De gedetailleerde berekening van de kerncijfers is te vinden in het lexicon en APM's begrippenlijst document.

Operationele kerncijfers31.12.2023 31.12.202231.12.202131.12.202031.12.2019
Reële waarde van de vastgoedbeleggingen (in miljoen €)1.420 1.3331.2091.018893
Verhuurbare oppervlakte (in duizenden m²)1.430 1.2591.1111.046946
Brutohuurrendement op vastgoed beschikbaar voor verhuur* (%)6,4% 6,0%6,4%6,9%7,2%
Brutohuurrendement op vastgoed beschikbaar voor verhuur inclusief geschatte huurwaarde op leegstand* (%)6,9% 6,7%6,8%7,4%7,7%
Gemiddelde looptijd huurcontracten (tot eerste vervaldag) (jaar)4,4 4,94,344,3
Bezettingsgraad totale portefeuille (%)93% 90%94%93%93%
Bezettingsgraad kantorenportefeuille (%)85% 76%87%88%90%
Bezettingsgraad logistieke portefeuille België (%)96% 96%99%95%94%
Bezettingsgraad logistieke portefeuille Nederland (%)96% 100%100%98%100%
Verhouding logistiek/kantoren vastgoed78/22 27/7332/6837/6339/61

* Het rendement wordt berekend op basis van de verhouding tussen de contractuele huurinkomsten (vermeerderd of verminderd met de geschatte huurwaarde van onbezette huurruimten) en de reële waarde van de vastgoedbeleggingen.

Financiële resultaten - aandeel van de Groep31.12.2023  2022202120202019
EPRA resultaat (€ 000)37.401  45.46745.17640.35546.820
Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen-4.733  4781981981.670
Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen810  -26.10666.02066.02015.454
Ander portefeuilleresultaat-2.793  3.920-11.205-11.205-9.083
Variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva-16.860  32.2574.2174.217-2.311
Minderheidsbelangen met betrekking tot bovenstaande-6.286  -4.302-6.306-6.306-2.654
Nettoresultaat - aandeel Groep (€000)5.918  51.71498.10043.43165.765
Gewogen gemiddeld aantal aandelen30.825.122  26.664.87825.983.00625.164.12624.516.858
Nettoresultaat per aandeel (€)0,20  1,943,781,732,68
EPRA resultaat per aandeel (€) 1,25  1,711,741,601,91
Brutodividend per aandeel (€)-  -1,531,531,53
Balansgegevens31.12.2023 31.12.202231.12.202131.12.202031.12.2019
Eigen vermogen (€ 000)708.039 721.410636.535554.414524.433
Vreemd vermogen (€ 000)766.136 707.370600.422493.579394.430
Schuldgraad (%)49,7% 48%45%43%39%
Aantal aandelen op einde periode30.825.122 29.235.06726.300.90825.500.67224.657.003
Nettowaarde (reële waarde) per aandeel (€)21,89 23,7223,6721,4621,25
Beurskoers (€)20,70 19,2428,2022,5525,60
Premie (+)/discount (-) t.o.v. nettowaarde (reële waarde) (%)-5,4% -19%19%5%20%