Financiële resultaten

Kerncijfers

De gedetailleerde berekening van de kerncijfers is te vinden in het lexicon en APM's begrippenlijst document.

Operationele kerncijfers30.06.2023 31.12.202231.12.202131.12.202031.12.2019
Reële waarde van de vastgoedbeleggingen (in miljoen €)1.394 1.3331.2091.018893
Verhuurbare oppervlakte (in duizenden m²)1.372 1.2591.1111.046946
Brutohuurrendement op vastgoed beschikbaar voor verhuur* (%)6,2% 6,0%6,4%6,9%7,2%
Brutohuurrendement op vastgoed beschikbaar voor verhuur inclusief geschatte huurwaarde op leegstand* (%)6,7% 6,7%6,8%7,4%7,7%
Gemiddelde looptijd huurcontracten (tot eerste vervaldag) (jaar)4,6 4,94,344,3
Bezettingsgraad totale portefeuille (%)93% 90%94%93%93%
Bezettingsgraad kantorenportefeuille (%)79% 76%87%88%90%
Bezettingsgraad logistieke portefeuille België (%)98% 96%99%95%94%
Bezettingsgraad logistieke portefeuille Nederland (%)100% 100%100%98%100%
Verhouding logistiek/kantoren vastgoed75/25 27/7332/6837/6339/61

* Het rendement wordt berekend op basis van de verhouding tussen de contractuele huurinkomsten (vermeerderd of verminderd met de geschatte huurwaarde van onbezette huurruimten) en de reële waarde van de vastgoedbeleggingen.

Financiële resultaten - aandeel van de Groep30.06.202330.06.2022 2022202120202019
EPRA resultaat (€ 000)20.05524.320 45.46745.17640.35546.820
Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen-4.12372 4781981981.670
Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen8.92429.014 -26.10666.02066.02015.454
Ander portefeuilleresultaat-1.612-6.440 3.920-11.205-11.205-9.083
Variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva-72020.400 32.2574.2174.217-2.311
Minderheidsbelangen met betrekking tot bovenstaande-4.814-1.664 -4.302-6.306-6.306-2.654
Nettoresultaat - aandeel Groep (€000)17.71065.701 51.71498.10043.43165.765
Gewogen gemiddeld aantal aandelen29.880.47336.357.415 26.664.87825.983.00625.164.12624.516.858
Nettoresultaat per aandeel (€)0,602,49 1,943,781,732,68
EPRA resultaat per aandeel (€) 0,680,92 1,711,741,601,91
Brutodividend per aandeel (€)-- -1,531,531,53
Balansgegevens30.06.2023 31.12.202231.12.202131.12.202031.12.2019
Eigen vermogen (€ 000)707.961 721.410636.535554.414524.433
Vreemd vermogen (€ 000)784.015 707.370600.422493.579394.430
Schuldgraad (%)50,1% 48%45%43%39%
Aantal aandelen op einde periode29.880.473 29.235.06726.300.90825.500.67224.657.003
Nettowaarde (reële waarde) per aandeel (€)22,63 23,7223,6721,4621,25
Beurskoers (€)13,84 19,2428,2022,5525,60
Premie (+)/discount (-) t.o.v. nettowaarde (reële waarde) (%)-38,9% -19%19%5%20%