Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Een sterk duurzaamheidsbeleid zal meer en meer evolueren van een nice-to-have naar een absolute must-have. Daarom wil Intervest een voortrekkersrol spelen met duurzaamheid als wezenlijk onderdeel van haar DNA. Voor Intervest betekent duurzaamheid ook het langetermijnwelzijn van het eigen team, de huurders en hun medewerkers. Het uiteindelijke doelis om op een duurzame en toekomstbestendige wijze waarde te creëren voor al haar stakeholders vastgelegd in een duurzaamheidsstrategie en duurzaamheidsdoelstellingen.

Duurzaamheid is een van de vier pijlers van het strategisch plan 2022-2025: waardecreatie, duurzaamheid, klantgerichtheid en #TeamIntervest. 

Intervest wil een duidelijke en significante bijdrage leveren aan de duurzaamheid van de omgeving waarin zij actief is. In het kader van haar duurzaamheidsbeleid heeft Intervest beslist om haar algemene engagement om te zetten in duidelijke, meetbare doelstellingen op de gebieden waar zij vanuit haar maatschappelijke positie een belangrijke bijdrage kan leveren.