Halfjaarlijks financieel verslag 2023

03-08-2023
Halfjaarverslagen

H1 2023 update

 • Logistiek aandeel in de portefeuille neemt toe tot 75 %
 • Desinvestering van twee kantoorgebouwen in de rand van Brussel
 • Toename in de reële waarde van de totale vastgoedportefeuille met € 61 miljoen of 5% van de totale vastgoedportefeuille
 • Positieve herwaardering van de totale portefeuille van € 8,9 miljoen
 • Toename in de totale bezettingsgraad met 3%-punten tot 93%
 • Organische huurgroei bedraagt 18,5%; Like-for-like huurgroei bedraagt 8%
 • EPRA resultaat bedraagt € 20,1 miljoen
 • Verhoging schuld indekkingsratio tot 84%

Focusgebieden 2023 - 2025

 • Versnelde verkoop kantoren:
 • Versterken balanspositie:
 • Organische groei dankzij sterke pipeline
 • Optimaal platform voor pure logistieke vastgoedspeler:
 • Verhoogd ESG & innovatie commitment