Kapitaal en aantal aandelen

Het totale geplaatst kapitaal van Intervest bedraagt € 280.891.486,69 en wordt vertegenwoordigd door 30.825.122 volledig volgestorte gewone aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Er zijn geen bevoorrechte aandelen.

Aandeelhoudersstructuur

Op basis van de ontvangen transparantiekennisgevingen is onderstaande aandeelhoudersstructuur bekend.

NaamAantal (aangegeven) stemrechten op datum van kennisgevingDatum van de transparatie-kennisgeving(%)
European Real Estate Holdings NV 29.575.22718.04.202495,95% ¹
Andere aandeelhouders onder de statutaire drempel1.249.895 4,05%
TOTAAL30.825.122 100%

 

[1] Het percentage wordt berekend in de veronderstelling dat het aantal aandelen niet is gewijzigd sinds de meest recente transparantiekennisgeving en rekening houdend met het totaal aantal uitstaande aandelen van Intervest.      

Transparantiekennisgevingen

Elk van de aandelen verleent één stemrecht op de algemene vergadering en deze aandelen vertegenwoordigen dus de noemer voor doeleinden van kennisgevingen in het kader van de transparantiereglementering (d.i. kennisgevingen ingeval van het bereiken, overschrijden of onderschrijden van de statutaire of wettelijke drempels).

Naast de wettelijk kennisgevingsdrempels van 5% en elk veelvoud daarvan, voorzien de statuten van Intervest, met toepassing van artikel 18, §1 van de Wet van 2 mei 2007, een bijkomende statutaire drempel van 3%.

Elke over- of onderschrijding van deze drempels dient aan Intervest en de FSMA meegedeeld te worden. Aanmeldingen van transparantiekennisgevingen moeten gebeuren via transparantiemeldingen@intervest.eu.

 

Ontvangen in het jaar: