Tweede oproeping tot de buitengewone algemene vergadering van 24 mei 2023

05-05-2023
Persberichten

Aangezien op de buitengewone algemene vergadering van 26 april 2023 het vereiste aanwezigheidsquorum niet werd bereikt, worden de aandeelhouders van Intervest Offices & Warehouses NV bijgevolg opnieuw uitgenodigd op een tweede buitengewone algemene vergadering die geldig zal beraadslagen en besluiten over dezelfde dagorde.

Deze buitengewone algemene vergadering zal plaatsvinden op woensdag 24 mei 2023 om 10.30 uur op de zetel, Uitbreidingstraat 66, 2600 Berchem.